Bezpieczeństwo pracy


Niewiedza i niewłaściwe zachowania pracowników stwarzają zagrożenia na stanowisku pracy.

Nasz zespół tworzą specjaliści z dziedziny bezpieczeństwa pracy. Swoją obszerną wiedzą i bogatym doświadczeniem wspomagają polskich przedsiębiorców w spełnieniu wymagań, jakie nakładają przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Ergonomica-bhp świadczy usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w dwojaki sposób. Mogą to być usługi doraźne, jednorazowe (na przykład opracowanie instrukcji bhp, przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego, stworzenie programu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy) lub usługi stałe, obsługa bhp inaczej nazywany tzw. outsourcingiem bhp.

Outsourcing bhp jest ciekawą, wygodną i bezpieczną alternatywą dla obowiązku utworzenia służby bhp w przedsiębiorstwie.

Kodeks pracy nakłada taki obowiązek na pracodawców. W art. 23711 znajduje się zapis o obowiązku utworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy. W przepisie tym znajduje się również informacja, że w przypadku braku kompetentnych pracowników – pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy – specjalistom spoza zakładu. Ergonomica-bhp dysponuje wysoko wyspecjalizowanymi specjalistami z obszaru bhp. Nasi pracownicy spełniają wszelkie niezbędne wymagania, legitymują się wystarczającym stażem i posiadają bogate doświadczenie a więc mogą pelnić obowiązki słuzby w Państwa zakładzie pracy.

 • Przeprowadzamy kontrole warunków pracy na terenie zakładu pracy

 • Raportujemy wyniki kontroli na piśmie wraz ze wskazaniem stwierdzonych uchybień i propozycjami rozwiązań

 • Opracowujemy ocenę ryzyka zawodowego

 • Opracowujemy instrukcje bhp

 • Opracowujemy zarządzenia bhp

 • Przeprowadzamy postępowania powypadkowe przy wypadkach przy pracy i wypadkach w drodze do pracy oraz w drodze z pracy do domu

 • Inicjujemy róznorodne działania zwiększające zaangażowanie pracowników w bhp oraz zwiekszające ich świadomośc w tym obszarze

 • Uczestnictwo Naszych pracowników podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • Współpracę z laboratoriami, które wykonują pomiary czynników środowiska pracy na stanowiskach pracy, uczestnictwo w tych pomiarach

 • Szeroko rozumiane zaangażowanie w obszarach współistniejących z bhp

 • Pomoc w doborze środków ochrony indywidualnej, chroniących przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami środowiska pracy

 • Rzetelne, bieżące doradztwo

 • Fachową pomoc przy wdrażaniu przez pracodawcę nowych technologii, maszyn, urządzeń, w tym sprawdzanie kompletności dokumentacji technicznej

Wszelkie prawa zastrzeżone. Created by Crevo, work with Elements

Cookies! Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. zamknij