Bezpieczeństwo pracy - doradztwo bhp, usługi bhp


Masz wątpliwości czy stan bhp w twojej firmie jest na odpowiednim poziomie? Świetnie trafiłeś, zapoznaj się z naszą ofertą.

Nasz zespół tworzą specjaliści ds bhp, specjaliści ppoż, trenerzy oraz pracownicy techniczni. Swoją obszerną wiedzą i bogatym doświadczeniem wspomagają przedsiębiorców na drodze do zapewnienia odpowiednich warunków bhp. Efektem naszej pracy jest zmniejszenie ilości wypadków przy pracy oraz pozytywne zakończenie kontroli Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej. 


Ergonomica-bhp świadczy usługi w zakresie bhp w dwojaki sposób. Mogą to być usługi doraźne, jednorazowe (na przykład opracowanie instrukcji bhp, opracowanie oceny ryzyka zawodowego, stworzenie programu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, przeprowadzenie kontroli bhp) lub usługi stałe, obsługa bhp inaczej nazywana tzw. outsourcingiem bhp. 

Outsourcing bhp jest ciekawą, wygodną i bezpieczną formą obowiązku utworzenia służby bhp w przedsiębiorstwie. Zawierając umowę o wsparcie w takiej formie problem zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych czy macierzyńskich pracownik bhp - nie będzie ciebie dotyczyć. Wieloosobowy skład naszego zespołu zapewnia ciągłość świadczenia usługi niezależnie od okoliczności. 

Kodeks pracy nakłada taki obowiązek na pracodawców. W art. 237 (z indeksem 11) znajduje się zapis o obowiązku utworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy. W przepisie tym znajduje się również informacja, że w przypadku braku kompetentnych pracowników – pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy – specjalistom spoza zakładu. Ergonomica-bhp jest właśnie taka służbą bhp spoza zakładu. W ramach naszych obowiązków szkolimy w zakresie bhp, doradzamy w zakresie bhp, opracowujemy dokumenty z obszaru bhp, występujemy do różnorodnych organów, urzędów z prośbą ointerpretację, opinię. Nasze działania to również reprezentacja pracodawców przed organami kontroli, takimi jak Inspekcja Pracy czy Inspekcja Sanitarna. 

 

 • Przeprowadzamy kontrole warunków pracy na terenie zakładu pracy

 • Raportujemy wyniki kontroli na piśmie wraz ze wskazaniem stwierdzonych uchybień i propozycjami rozwiązań (szukamy rozwiązań optymalnych, które "nie wywracają od razu całego przedsiębiorstwa do góry nogami")

 • Opracowujemy ocenę ryzyka zawodowego, aktualizujemy ją

 • Opracowujemy instrukcje bhp, procedury bhp

 • Opracowujemy zarządzenia bhp, regulaminy bhp

 • Przeprowadzamy postępowania powypadkowe przy wypadkach przy pracy i wypadkach w drodze do pracy oraz w drodze z pracy do domu

 • Inicjujemy róznorodne działania zwiększające zaangażowanie pracowników w bhp oraz zwiekszające ich świadomośc w tym obszarze

 • Uczestnictwo naszych specjalistów w kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • Współpracę z akredytowanymi laboratoriami, które wykonują pomiary czynników środowiska pracy na stanowiskach pracy (pomagamy określić co należy mierzyć, uczestniczymy w samych pomiarach)

 • Szeroko rozumiane zaangażowanie w obszarach współistniejących z bhp (współpracujemy z dzialami jakości, Lean Management, działami prawnymi)

 • Pomoc w doborze środków ochrony indywidualnej, chroniących przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami środowiska pracy (pomagamy dobierać środki ochrony i czuwamy nad prawidlowscią i terminowością ich wydawania pracownikom)

 • Rzetelne, bieżące doradztwo bhp (analizujemy wielopłaszczyznowo zaistały problem bhp, informujmey pracodawców o planowanych zmianach prawnych) 

 • Fachową pomoc przy wdrażaniu przez pracodawcę nowych technologii, maszyn, urządzeń, w tym sprawdzanie kompletności dokumentacji technicznej

Wszelkie prawa zastrzeżone. Created by Crevo, work with Elements

Cookies! Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. zamknij