Zmiana Rozporządzenia w sprawie NDS i NDN czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy


Z dniem 21 sierpnia 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy. Rozporządzenie zastąpi dotychczas obowiązujące. Głównymi zmianami są:

  • Rozszerzenie wykazu chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia o nowe pozycje;
  • Wprowadzenie zmian w poziomach NDS i NDSCh niektórych substancji;
  • Połączenie wykazu dla pyłów i substancji chemicznych (wcześniej oddzielnie klasyfikowano obie grupy czynników);
  • Wprowadzenie nowej, dotychczas nie ujętej drogi narażenia - „skóra”. W dotychczasowym ustawodawstwie narażenie na czynniki pyłowe i chemiczne zakładało narażenie drogami oddechowymi i nie uwzględniało możliwości wnikania danego czynnika przez skórę. Dla organizatorów pracy oznacza to, że w momencie wystąpienia adnotacji „skóra” w wykazie oprócz wyników NDS i NDSCh mieszczących się w graniach normy należy zwrócić uwagę na odpowiednie zabezpieczenie kontaktu ze skórą pracownika.

Zastąpienie dotychczasowego rozporządzenia nowym było podyktowane przede wszystkim koniecznością wdrożenia do prawa krajowego postanowień Komisji Europejskiej oraz uwzględnienia wniosków, które wpłynęły do ministra właściwego do spraw pracy.

Nowe rozporządzenie znajduje się tutaj.

Powrót

Wszelkie prawa zastrzeżone. Created by Crevo, work with Elements

Cookies! Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. zamknij