Projekt zmieniający Kodeks pracy


8 maja br. skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu projekt Ustawy o zmianie Ustawy – Kodeks pracy. W projekcie zaproponowano wpisanie do Kodeksu nowego paragrafu w artykule 178 Kodeksu. Cały artykuł mówi o zakazie zatrudniania w godzinach nadliczbowych i porze nocnej pracownic w ciąży, o zakazie oddelegowania kobiety w ciąży poza stałe miejsce pracy. Ponadto w artykule tym mowa o zakazie zatrudniania w godzinach nadliczbowych oraz porze nocnej bez zgody pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia. Opiekunów tych nie można zatrudniać również w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegowania poza stałe miejsce pracy, chyba, że opiekun wyrazi na to dobrowolną zgodę.

Skierowany do czytania projekt zakłada, że czas pracy rodziców lub opiekunów dziecka, które nie ukończyło 15 roku życia nie mógłby przekraczać 7 godzin. Pracownik korzystający z tego uprawnienia zachowywałby prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany. W sytuacji, gdy oboje rodzice lub opiekunowie byliby zatrudnieni wówczas z tego prawa mógłby korzystać tylko jeden z nich, warunkiem byłoby dostarczenie oświadczenia, że drugi rodzic lub opiekun nie korzysta z tego prawa.

Jak twierdzą autorzy projektu w Polsce ponad 50% pracujących uważa, że ich środowisko pracy nie sprzyja integracji życia zawodowego i prywatnego. Opiekunowie i rodzice dzieci dostrzegają duży problem w konieczności pozostawiania dzieci od wczesnych godzin porannych do późnych popołudniowych w placówkach szkolnych. Na podstawie prostych kalkulacji wskazują, że w związku z 8-godzinnym czasem pracy ich pociechy spędzają w szkole 10 a nawet 11 godzin. Granica 15 roku życia jest wynikiem wprowadzenia reformy w szkolnictwie i powrotu do 8-klasowego nauczania podstawowego. Uczeń szkoły podstawowej kończąc ją osiąga właśnie 15 lat. Według autorów zwiększenie zadowolenia z życia rodzinnego przełoży się bezpośrednio na efektywność pracy, która z kolei zwiększyć się ma o 20% i absencję w pracy, która zmniejszyłaby się o 40%.

 

Powrót

Wszelkie prawa zastrzeżone. Created by Crevo, work with Elements

Cookies! Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. zamknij